Keittiö.net

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kitchennet Oy
Salpakuja 9
01200 Vantaa

tilausvahvistukset@idealkeittiot.fi
kauppa.keittio.net
2258554-8

Rekisterin nimi

KEITTIÖnet:in asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Minna Härkönen
puh. +358 40 528 4176
email: minna.harkonen@keittio.net

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt KEITTIÖnet:in asiakkaaksi tai ostanut KEITTIÖnet:istä tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Kitchennet Oy myy keittiötarvikkeita internetin välityksellä. Verkkokauppatoiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen, mikä edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröidyt henkilöt

KEITTIÖnetin asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet KEITTIÖnetin asiakkaiksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja rekisteröityneistä asiakkaista:

  • Sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Mahdollinen suostumus tietojen käyttämiseen suoramarkinoinnissa
  • Mahdollinen suostumus KEITTIÖnetin lähettämien sähköpostitiedotteiden vastaanottamiseen
  • Tieto siitä, onko käyttäjä ilmoittanut lukeneensa ja hyväksyneensä KEITTIÖnetin toimitusehdot
  • Käyttäjän tekemät tilaukset

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

KEITTIÖnetin asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin.

Rekisterin tietojen luovutus

KEITTIÖnetin asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai viranomaisten vaatimusten seurauksena.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa ylläpitäville henkilöille mm. salasanoin. Kaikki tietojen käsittelyyn liittyvä http-liikenne on ssl-suojattua.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.